אי-ספיקה ורידית

אי-ספיקה ורידיתאי-ספיקה ורידיתהדם זורם בורידים אל הלב, כלומר בורידי הרגליים קיימת זרימת דם מלמטה למעלה. משאבת שרירי השוק היא הדוחפת את הדם בדרכו למעלה, למשל בעת ההליכה. כל 10 – 15 ס"מ בוריד ממוקמים מסתמים, המונעים מהדם לדלוף חזרה לכיוון הקרסוליים. כאשר המסתמים תקינים הדם זורם במערכת ללא כל בעיה.

כאשר המסתמים אינם תקינים (אי-ספיקה) זרימת הדם ללב עדיין מתקיימת כסדרה, אך חלק מהדם דולף חזרה לכיוון הקרסוליים. כך נוצר עודף דם ולחץ יותר גדול, שגורם בהדרגה להרחבה של הורידים ולהתבלטותם כלפי חוץ.

שיטות טיפול