אי-ספיקה ורידית

אי-ספיקה ורידיתאי-ספיקה ורידיתהדם זורם בורידים אל הלב, כלומר בורידי הרגליים קיימת זרימת דם מלמטה למעלה. משאבת שרירי השוק היא הדוחפת את הדם בדרכו למעלה, למשל בעת ההליכה. כל 10 – 15 ס"מ בוריד ממוקמים מסתמים, המונעים מהדם לדלוף חזרה לכיוון הקרסוליים. כאשר המסתמים תקינים הדם זורם במערכת ללא כל בעיה.

כאשר המסתמים אינם תקינים (אי-ספיקה) זרימת הדם ללב עדיין מתקיימת כסדרה, אך חלק מהדם דולף חזרה לכיוון הקרסוליים. כך נוצר עודף דם ולחץ יותר גדול, שגורם בהדרגה להרחבה של הורידים ולהתבלטותם כלפי חוץ.

ד"ר ניטצקי בפייסבוק

שיטות טיפול